Produkte të lidhura

0,12-5,0MM * 600-1250MM spirale çeliku e galvanizuar
Fletë çeliku të valëzuar me ngjyra
Fletë çeliku të galvanizuar me corrugate