Produkte të lidhura

0,12-5,0MM * 600-1250MM spirale çeliku e galvanizuar
Spirale prej çeliku të galvanizuar me nxehtësi
Spirale çeliku të galvanizuar me prepaint